o.v-logo-09

Priser

Grunddebitering för tjänsteuppdrag ligger på 700 kr/timme. För samtliga priser tillkommer moms om 25%.

 

 • Musikproducent
  • Här följer vi rekommendationer från STIM/ncb

  - Enligt avtal.
 • Exekutiv producent
  • Allt beror på omfattningen av tid och ekonomiskt ansvar.

  - Enligt avtal.
 • Musikvideoregissör - Enligt avtal.

  • Förhandlingsfråga...

 • Projektledare
  • Film/TV: Produktionsledare

  • Musik: Liveproducent

  • Event: Exekutiv 

  • Mindre byggprojekt ex studio för musik och media

  • Övr Projekt - starter

   •  5 000 kr/dag

   • 23 000 kr/vecka

   • 75 000 kr/vecka

  - Ove kan agera starter i de flesta former av mjuka projekt. Nedan följer några exempel:
 • Tekniker – För studio och/eller på fältet.
   •  4 500 kr / dag
   • 20 000 kr / vecka
   • 70 000 kr / månad

©2009 Ove Valeskog. Alla rättigheter reserverade.